Menu

Zahradní architektura < back to home

Projektování rodinných zahrad, veřejné zeleně a drobných staveb.

Základní, cenově dostupná forma projekce, díky které obdrží klient ideovou představu jak pokračovat při tvorbě zahrad, prostranství a různých krajinářských úprav. Na základě osobního setkání nebo jinou formou komunikace klient popíše architektovi své představy a požadavky. Spolu s ním pak hledají řešení, která klientovi pomohou při tvorbě projektu. Architekt díky své odbornosti nabídne nejlepší možnosti jak žádaný prostor přetvořit. Struktura a obsah studie záleží na požadavcích klienta. K dispozici jsou:

1. stupeň:

architekt po konzultaci s klientem vypracuje studii v půdorysu, ve které po odsouhlasení klientem zaznačí plochy zeleně a přibližný procentuální poměr rostlinných druhů se zaznačením kosterních dřevin. Studie obsahuje zaznačení a charakter chodníků, přístřešků, bazénů a dalších staveb souvisejících s požadavky

2. stupeň:

po konzultacích a vypracování půdorysu klient k návrhu obdrží příručku, která mu napomůže při tvorbě.

Manuál obsahuje:

 • - Základní ideu návrhu- odvození návrhu a vyjádření základní myšlenky

 • - Opis jednotlivých ploch

 • - Návod k vysazení druhů rostlin, úpravě terénu, výsadby trávníku, postup kompostování, údržbě rostlin, mulčování, odplevelení

 • - Obrazovou a textovou přílohu navrhovaných rostlin a některých dalších technických prvků

3. stupeň:

po vypracování studie a manuálu architekt vytvoří klientovi půdorysní plán, ve kterém bude přesné zaznačení polohy jednotlivých rostlinných prvků. Klient také obdrží soupis rostlinných prvků použitých v návrhu a přibližnou cenovou kalkulaci.

V případě zájmu může klient požádat o vytvoření vizualizace a 3D prezentace vytvořeného návrhu. Díky této formě vizuálního provedení je možné vidět realistický náhled do navrhovaného prostoru. Nové technologie také umožňují vytvoření virtuální prohlídky, díky níž klient dostane možnost interaktivního prohlížení vytvořené studie.

 • - 3D objekt

 • - 3D objekt + vizualizace

 • - 3D objekt + vizualizace + virtuální prohlídka

Realizační projekty

Nabízíme vypracování projektové dokumentace potřebné pro realizaci projektu. Obsahuje přesné vyměření situace návrhu (komunikací, inženýrských sítí, drobných staveb, vodních prvků, mobiliáře apod .). Projekt je vypracován tak, aby si mohl klient návrh svépomocí vybudovat nebo vypracovaný projekt poskytnout realizační firmě. V případě zájmu můžeme klientovi nabídnout služby našich partnerů, kteří námi vypracované projekty realizují výhodněji.

Cenová kalkulace záleží na řadě faktorů jako rozloha, charakter pozemku, náročnost návrhu a počet konzultací.

První je kontakt

Kontaktem vše začíná a nic nestojí. Kontaktujete nás emailem nebo telefonicky a my se Vám budeme snažit co nejdříve k Vašim požadavkům vyjádřit.

Popište nám Vaše představy

Při kontaktu nám zkuste co nejvíce a nejlépe popsat Vaše představy. Uveďte vše, co byste rádi měli v návrhu, abychom Vám ho mohli ušít přesně dle Vašich představ. Pokud byste konkrétní představu neměli, společnou komunikací k ní určitě dospějeme.

S podklady to jde snadněji

K Vašim požadavkům zkuste připojit i podklady jako např. fotky prostoru, plán pozemku, stavební dokumentaci a podobně. Pokud je nemáte k dispozici, nezoufejte. Někdy to jde i bez toho. Kontaktujte nás a společně probereme možnosti.

Studie

Základní, cenově dostupná forma projekce, díky které obdrží klient ideovou představu jak pokračovat při tvorbě zahrady, prostranství a různých úprav. Na základě osobního setkání nebo jinou formou komunikace klient vyjádří architektovi své představy a požadavky. Spolu s ním pak hledají řešení, které klientovi pomohou při tvorbě projektu. Architekt díky své odbornosti nabídne nejlepší možnosti jako žádaný prostor přetvořit. Struktura a obsah studie záleží od požadavků klienta. K dispozici jsou:

1. stupeň: architekt po konzultaci s klientem vypracuje studii v půdorysu ve které, po odsouhlasení klientem, zaznamená plochy zeleně a přibližný procentuální poměr rostlinných druhů se značením kosterních dřevin. Studie obsahuje zaznačení a charakter chodníků, přístřešků, bazénů a dalších staveb souvisejících s požadavky

2. stupeň: po konzultacích a vytvoření půdorysu klient k návrhu obdrží příručku, která mu napomůže při tvorbě

Manuál obsahuje:

 • - Základní ideu návrhu- odvození návrhu a vyjádření základní myšlenky
 • - Popis jednotlivých ploch
 • - Návod na výsadbu druhů rostlin, úpravu terénu, výsadbu trávníku, postup kompostování, údržbu rostlin, mulčování, odplevelení
 • - Obrazovou a textovou přílohu navrhovaných rostlin a některých dalších technických prvků

3. stupeň: po vypracování studie a manuálu architekt vytvoří klientovi půdorysný plán, ve kterém budou přesně zaznačené polohy jednotlivých rostlinných prvků. Klient také obdrží soupis rostlinných druhů použitých v návrhu.

V případě zájmu může klient požádat o vytvoření vizualizace a 3D prezentace vytvořeného návrhu. Díky této formě vizuálního provedení je možné vidět realistický náhled do navrhovaného prostoru. Nové technologie také umožňují vytvoření virtuální prohlídky díky níž klient dostane možnost interaktivního prohlížení vytvořené studie.

Díky spolupráci s odborníky v různých oblastech umíme poskytnout vypracování projektů drobných staveb jakož i zprostředkování projekce rodinných domů a chatek.

Nabízíme vypracování dokumentace pro:

 • - přístřešky, pergoly, altány, …
 • - vodní prvky (úpravy toků, jezírka, bazény, vodní stěny, …)
 • - chatky, zahradní domky
 • - oplocení, suché zdi
 • - studny
 • - můstky
preloader