Menu

Časté otázky < back to home

Jaká je cena návrhu?

Zahrada: Dle dohody

Fasáda: Ceny začínají od 2800 Kč. Záleží na složitosti stavby a návrhu.

Interiér: Dle dohody

Pro odhad cenové nabídky nás můžete kontaktovat.

Jaké podklady jsou potřebné k vytvoření návrhu?

Zahrada: Množství a detailnost podkladů závisí na klientovi a jeho požadavcích. V podstatě to znamená, že čím detailnejší návrh, tím více podkladů je potřeba. Pro základní návrhy zahrad postačí půdorys pozemku se zaměřením domu (geometrický plán) a několik fotografií. Je možné pracovat i jen s fotografiemi, ale tento návrh bude považován jen za studii. Pro detailní návrh bude nutné zajistit půdorys pozemku s domem a sítěmi, případně s přilehlými stavbami (hospodářské budovy, altán apod.).

Fasáda: Pro základní návrh postačí fotografie domu. Model vytvořený podle fotografií, ale vůbec nelze považovat za přesný. Ideálním řešením je poslat ze stavební dokumentace pohledy na dům, půdorysy všech podlaží a řez stavbou. V případě, že byste měli rádi přesný model, je třeba, abyste poslali i půdorys a stavbu střechy.

Při přesném modelu je možné vypočítat i plochy barev. Za výpočet se ale odpovědnost nenese, protože byl projekt vytvořen třetí stranou.

Interiér: V některých případech postačí fotografie. Pokud chcete mít reálný model je ale také nutné poslat půdorysy zájmových částí.

Jaké formáty podkladů potřebujete?

Vůbec nemusíte posílat tištěné formáty. Postačí soubory ve formátu .dwg, .pgf, .jpg a podobně. Případně můžete dokumentaci nafotit tak, aby byly kóty a ostatní informace dobře čitelné.

Nebudou odeslané podklady zneužity?

Autor se zavazuje, že na žádost majitele podklady, po předání projektu, zničí. V žádném případě však nejsou tyto materiály poskytovány bez souhlasu třetím stranám.

 

Barvy na monitoru vidíme jinak než na fasádě, vzorku nebo z tisku?

Zobrazování barev závisí na nastavení monitoru, tiskárny a častokrát na vzorníku poskytnutého dodavatelem. Každý monitor (pokud se nejedná o profesionální grafický monitor) zobrazuje barvy trochu odlišně. To platí i o tiskárnách. Pracujeme s digitálními vzorníky přímo od dodavatele, ale i ty se mohou částečně lišit od reálného vzhledu. Odstín barvy na fasádě ovlivňují části dne (ráno jsou odstíny chladnější než odpoledne), počasí, okolní stavby.

Z těchto důvodů autor návrhu nenese odpovědnost za výslednou barevnost.

Doporučujeme finální návrh porovnat s fyzickým vzorkem, který Vám dodavatel na vyžádání zajistí.

Jak dlouho trvá vytvoření návrhu?

Zahrada: V závislosti na obtížnosti trvá vytvoření návrhu od týdne až po měsíc.

Fasáda: Obvykle do tří dnů posíláme model ke schválení, zda souhlasí s reálným stavem. Pak se začíná s návrhem barev. Celý proces trvá obvykle minimálně týden. V závislosti na požadavcích klienta. Je možné dodat návrhy i následující pracovní den, ale tato služba je zpoplatněna dvojnásobkem dohodnuté ceny.

Interiér: V závislosti na obtížnosti trvá vytvoření návrhu od týdne až po měsíc.

preloader